x

The Evolution of the Mitsubishi Lancer
1st Gen: 1973 to 1978


1973 mitsubishi lancer2nd Gen: 1979 to 1981


1979 mitsubishi lancer3rd Gen: 1982


1982 mitsubishi lancer4th Gen: 1983 to 1987


1983 mitsubishi lancer
5th Gen: 1988 to 1990


1988 mitsubishi lancer6th Gen: 1991 to 1994


1991 mitsubishi lancer7th Gen: 1995 to 1999


1995 mitsubishi lancer8th Gen: 2000 to 2006


2000 mitsubishi lancer9th Gen: 2007 to 2016


2007 mitsubishi lancer10th Gen: 2017


2017 mitsubishi lancer